Hệ thống chạy tương tác tạo độ trust cho kênh , trao đổi và boost subcribe cho nhiều kênh một lúc - bạn có thể tự boost 1000 subcribe mà không cần phải có 1000 kênh