Tự động quản lý số lượng lớn kênh , Tạo và upload video tin tức , radio và nhạc tổng hợp